Assen geeft het goede voorbeeld met nieuwe zonnecentrale

5 februari 2019

Assen geeft het goede voorbeeld met nieuwe zonnecentrale

In Assen-Zuid (Graswijk) wordt een grote zonnecentrale gebouwd en wel een hele bijzondere. De ontwikkeling van het zonnepark wordt gedaan door de nieuwe coöperatieve ontwikkelaar Bronnen VanOns. De Natuur en Milieufederatie is samen met de Energiecoöperatie Duurzaam Assen betrokken bij de ontwikkeling van de plannen om de inspraak en participatie van de Asser bevolking goed vorm te geven. Het zonnepark wordt grotendeels eigendom van de Noordelijke energiecoöperaties met als doel zoveel als mogelijk de opbrengsten ten goede te laten komen aan de bevolking van Assen. 

3 x lokaal staat centraal

De locatie Assen-Zuid is één van de locaties die door de gemeente zijn opgenomen in het beleidskader voor grootschalige zonneparken in en rond Assen. In het beleidskader zijn diverse waarborgen voor goede inspraak en bewonersbetrokkenheid opgenomen. Niet voor niets staat bij ontwikkeling het 3x lokaal concept van de gemeente centraal: lokaal energie opwekken, lokaal energie gebruiken en lokaal de financiële en economische vruchten ervan plukken. Naast BronnenvanOns, de Natuur en Milieufederatie en de Energiecoöperatie Duurzaam Assen is de gemeente zelf en een groot landelijk energiebedrijf betrokken bij deze Coöperatieve ontwikkeling.

Samen met bewoners

Het Zonnepark Assen-Zuid komt te liggen aan de Graswijk, tussen de weg Assen-Hooghalen en het spoor en kent verschillende kavels met zonnepanelen. Het plan is om de authentieke verkaveling en begroeiing zoveel mogelijk intact te laten en samen met bewoners is gekeken naar een optimaal landschappelijk ontwerp. De Natuur en Milieufederatie wil dit graag samen met bewoners en lokale en regionale natuurgroepen verder vormgeven. Ons streven is om de biodiversiteit van dit gebied in stand te houden en waar mogelijk zelfs te versterken. Samen met de Energiecoöperatie Duurzaam Assen gaan we de komende tijd onderzoeken op welke manier de bevolking van Assen ook financieel zoveel mogelijk rendement krijgt van deze nieuwe ontwikkeling. De ervaringen die we met dit project opdoen zullen we delen.