Annodrenthe.nu uitgeroepen tot beste geschiedenissite van Nederland

13 februari 2013

Annodrenthe.nu uitgeroepen tot beste geschiedenissite van Nederland

De website annodrenthe.nu is door de vakjury van de Geschiedenis Onlineprijs uitgeroepen tot de beste geschiedenissite van 2012! De Natuur en Milieufederatie Drenthe is partner van AnnoDrenthe.nu met de groene routes en feliciteert het Drents Archief met deze mooie prijs!

De vakjury beoordeelde de genomineerden in drie categorieën, namelijk ‘Archiefdiensten’, ‘Verenigingen en Particulieren’ en ‘Musea en Themasites’.

Het juryrapport
‘De jury heeft na ampel beraad gekozen voor een website, die het meest van alle genomineerden de blik op de toekomst heeft gericht. Een site die een nieuwe doelgroep bereikt van mensen die niet zo snel een archief bezoeken of zich in het verleden verdiepen, maar wel belangstelling hebben voor geschiedenis wanneer die zich aandient.

De site koppelt historisch materiaal aan de hedendaagse werkelijkheid. De winnaar anticipeert ook op het groeiende gebruik van mobiel internet en benut deze nieuwe ontwikkeling om historische informatie nog dichter bij de klant te brengen.
Bovendien ontsluit de site niet alleen eigen materiaal, maar stimuleert zij de gebruiker ook om materiaal aan te dragen.

Daarmee haken de makers aan bij nog een andere trend, namelijk crowd sourcing. Dit alles heeft de jury doen besluiten om de Geschiedenis Online Prijs 2012 toe te kennen aan annodrenthe!’

Lees het gehele bericht op AnnoDrenthe.nu.