Amelterhout samen voor meer comfort en minder energie

8 december 2011

Amelterhout samen voor meer comfort en minder energie

Meer comfort en minder energieverbruik in Amelterhout. Voor deze uitdaging staat het buurtteam van de Assense wijk Amelterhout. Een team van zes buurtbewoners gaat de komende tijd samen met de andere bewoners aan de slag om de woningen in hun buurt te verbeteren. Veel enthousiasme en gemoedelijkheid en nu al 80 aanmeldingen voor een energieadvies vormen een veelbelovende start.

Eind oktober presenteerde het buurtteam zichzelf aan haar buurtgenoten. De eerste actie was het enthousiasmeren van zoveel mogelijk bewoners voor een energieadvies. “Het begint allemaal met een energieadvies. Hieruit blijkt welke maatregelen voor elke woning nodig zijn. Op basis van het resultaat kunnen we op zoek naar de grootste overeenkomsten om daar gezamenlijk mee aan de slag te gaan”, vertelt Esther de Jong van het buurtteam. “De grote opkomst en vele aanmeldingen laten duidelijk zien hoe betrokken de bewoners zijn bij hun buurt”. Inmiddels hebben 80 van de 124 huishoudens zich aangemeld voor het advies.

Aan de slag
Nog voor het eind van het jaar worden alle energieadviezen afgenomen. Zo kunnen de bewoners nog aanspraak maken op de provinciale subsidie. Het resultaat van de adviezen wordt gebruikt om te bepalen met welke maatregelen de bewoners de komende tijd samen aan de slag gaan. Het buurtteam neemt hierin het voortouw en zal de bewoners daarbij zoveel mogelijk ondersteunen, informeren en ontzorgen.

Wijkaanpak
Het buurtteam is opgericht vanuit het project ‘De Energieke Wij(k)aanpak’ dat de Natuur en Milieufederatie Drenthe op verzoek en met steun van de gemeente Assen uitvoert in Amelterhout. Het doel van dit project is om van onderaf, samen met de bewoners, te komen tot een gedragen plan van aanpak voor een energieproject in hun omgeving. Het project is van het buurtteam en wordt opgezet en uitgevoerd met ondersteuning van de gemeente en ons.

Meer informatie