Actie tegen explosieve groei intensieve veehouderij in Aa en Hunze

17 februari 2016

Actie tegen explosieve groei intensieve veehouderij in Aa en Hunze

Burgemeester en Wethouders van Aa en Hunze bieden in het ontwerp bestemmingsplan buitengebied zeer ruime mogelijkheden voor uitbreiding van intensieve veehouderij. Akkerbouwers met wat kippen of varkens krijgen de ruimte om twee voetbalvelden vol te bouwen met kippen- of varkensstallen. De Natuur en Milieufederatie Drenthe vindt dit een kwalijke zaak. Samen met  Het Drentse Landschap, Natuurmonumenten, Milieudefensie, Dierenbescherming en Wakker Dier komen we in actie. Middels een petitie roepen we de gemeenteraad op explosieve groei van intensieve veehouderij tegen te gaan. 

Grondgebonden landbouw
De provincie Drenthe heeft er altijd voor gekozen in de eerste plaats ruimte te bieden aan de ontwikkeling van melkveehouderij- en akkerbouwbedrijven. Deze grondgebonden agrarische bedrijven horen van oorsprong in het Drentse landschap thuis. De beperkte milieuruimte wordt in de eerste plaats gereserveerd voor ontwikkeling van grondgebonden landbouw. Wij ondersteunen dit beleid, mede omdat intensieve veehouderij stank en negatieve effecten voor dierenwelzijn, natuur en landschap met zich meebrengt.

Ontwerpplan Aa en Hunze
Burgemeester  en Wethouders van Aa en Hunze menen nu juist meer ruimte te moeten bieden aan intensieve veehouderij. In ontwerp bestemmingsplan stellen zij voor bestaande intensieve veehouderijbedrijven en grondgebonden bedrijven met een tak intensieve veehouderij dezelfde ruimte te bieden voor uitbreiding van intensieve veehouderij. Dit betekent dat ook grondgebonden bedrijven met een tak intensieve veehouderij de ruimte krijgen om ongeveer 2 voetbalvelden vol te bouwen met kippen- of varkensstallen. Deze omschakeling naar een volwaardig intensief veehouderijbedrijf is in strijd met het provinciaal beleid.

Provinciaal beleid
In de Provinciale Omgevingsverordening (POV) heeft de provincie expliciet opgenomen dat het omschakelen van een grondgebonden agrarisch bedrijf naar een intensieve veehouderij niet is toegestaan. Toch geeft de gemeente Aa en Hunze in het ontwerp bestemmingsplan buitengebied grondgebonden bedrijven met een tak intensieve veehouderij dus de mogelijkheid om het hele bouwvlak vol te bouwen met stallen voor varkens of kippen. Dit betekent dat zo’n bedrijf de ruimte krijgt om stallen voor 7.500 vleesvarkens, 120.000 legkippen of 220.000 vleeskuikens te bouwen.

Petitie
In een petitie roepen wij de gemeenteraad van Aa en Hunze op de uitbreidingsmogelijkheden voor intensieve veehouderij in het bestemmingsplan buitengebied te beperken. Iedereen die deze oproep kracht bij wil zetten kan de petitie ondertekenen.

Kom in actie voor het Drentse landschap, frisse lucht en dierenwelzijn en teken de petitie!

Meer informatie

Button V1