Aanmelden kandidaten Waterschapsverkiezingen 2015

13 augustus 2014

Aanmelden kandidaten Waterschapsverkiezingen 2015

Op 18 maart 2015 zijn er verkiezingen voor de besturen van de waterschappen in Nederland. De verkiezingen vinden dan gelijktijdig plaats met die van de Provinciale Staten. Naast de bekende politieke partijen, doet ook de waterschapspartij Water Natuurlijk mee. Deze partij is op zoek naar kandidaten die belangstelling hebben voor het besturen van een waterschap en daarbij vooral de belangen van natuur, milieu en landschap wil behartigen.

Water Natuurlijk is in 2008 opgericht om de belangen van natuur, milieu, landschap en recreatie in de waterschappen beter te beschermen. De Natuur en Milieufederaties hebben samen met de natuurbeheerders in Nederland aan de wieg gestaan van Water Natuurlijk, maar sinds de oprichting is het een onafhankelijke partij die los staat van de natuurorganisaties.

Bij de vorige verkiezingen is Water Natuurlijk landelijk de grootste partij geworden. In alle 23 waterschappen is de partij vertegenwoordigd en in 18 waterschappen zitten mensen van Water Natuurlijk ook in het Dagelijks Bestuur. Iedereen die belangstelling heeft voor het besturen van een waterschap en daarbij vooral de belangen van natuur, milieu en landschap wil behartigen, kan zich aanmelden als kandidaat. Dat kan via de website van Water Natuurlijk. Aanmelding is mogelijk tot 31 augustus aanstaande via een aanmeldingsformulier.

Van de vier Drentse waterschappen doet alleen het nieuwe waterschap Vechtstromen in (Zuidoost Drenthe en Overijssel) niet mee. Daar zijn in november 2013 al verkiezingen geweest na een fusie van twee waterschappen.