Aandacht voor Duisternis sterk toegenomen, stilte nog onderbelicht

26 oktober 2012

Aandacht voor Duisternis sterk toegenomen, stilte nog onderbelicht

De thema’s Stilte en Duisternis staan centraal tijdens vele activiteiten die in het weekend van 27 en 28 oktober in Drenthe worden georganiseerd. Voorafgaande aan deze twee dagen is door de Natuur en Milieufederatie Drenthe onderzocht of de publieke aandacht voor beide thema’s zinvol is.

Uit het onderzoek blijkt dat ruim 70% van de respondenten denkt dat het onder de aandacht brengen bij een groot publiek van duisternis, zoals in de Nacht van de Nacht, er aan bijdraagt dat gemeenten en provincie zich meer inspannen voor het behoud van duisternis in Drenthe. Bijna 40% van de respondenten is van mening dat er mede door de publiekscampagne ‘Nacht van de Nacht’ veel meer aandacht is gekomen voor het beschermen van de duisternis en het voorkomen van lichthinder dan acht jaar geleden.

Voor de Natuur en Milieufederatie vormt deze uitkomst een stimulans om deze campagne te blijven organiseren. De Nacht van de Nacht vindt zaterdag 27 oktober voor de achtste keer plaats.

Stilte nog onderbelicht
Sinds twee jaar besteedt de Natuur en Milieufederatie ook aandacht aan de Dag van de Stilte. Zondag 28 oktober vinden verspreid over Drenthe een vijftiental stilte-activiteiten plaats. Voor Stilte geldt dat weinig respondenten vinden dat provincie en gemeenten hier veel meer aandacht aan besteden dan voorheen. Ook de bekendheid met het thema onder de bevolking is nog niet zo groot. Zo weet bijna 40% van de respondenten niet dat de Provincie Drenthe al tientallen jaren speciale stiltegebieden heeft aangewezen. Wel geeft ruim de helft aan graag naar stille gebieden te gaan.

Toeristisch belang van stilte en duisternis voor Drenthe
Bijna 45% van de respondenten verwacht dat er zeker bepaalde groepen recreanten speciaal naar Drenthe komen voor het beleven van de duisternis en de stilte. Nog eens 30% verwacht dat ook, maar denkt dat het maar om een kleine groep gaat. Zelf geven veel respondenten (70%) aan bij een weekendje weg of een vakantie wel degelijk mee te wegen of een te bezoeken gebied donker en stil is. Dit sluit aan op gegevens van de ANWB: de meeste mensen laten hun vakantiebestemming vooral afhangen van de ‘omgeving’ en pas na de keuze voor een bestemming gaat men de accommodatie erbij zoeken. Bij die omgeving gaat het vooral om een mooi landschap met veel natuur. De Natuur en Milieufederatie trekt uit deze onderzoeken de conclusie dat het vanuit toeristisch oogpunt zeker profijtelijk is voor Drenthe om de stilte en duisternis te koesteren en ook te benutten voor de promotie van Drenthe als provincie waar je deze oerwaarden nog volop kunt beleven.