210 Kiloton minder CO2-uitstoot door gezamenlijk project

22 november 2011

210 Kiloton minder CO2-uitstoot door gezamenlijk project

Maandag 21 november is het project de CO2-ambitie gepresenteerd. In dit unieke project werken De Natuur- en Milieufederaties samen met het bedrijfsleven om extra CO2-reductie te bereiken. De totale CO2-reductie die de bedrijven gaan behalen in dit project bedraagt 210 Kiloton. Dat is te vergelijken met de CO2-uitstoot van een file van Utrecht naar Berlijn.

Staatssecretaris Atsma van Infrastructuur en Milieu is enthousiast over de samenwerking tussen milieufederaties en het bedrijfsleven in dit project. ‘Om de Europese doelstelling een CO2-reductie van 20% in 2020 te realiseren zijn nieuwe vormen van samenwerking nodig tussen overheden, bedrijfsleven, kennisinstellingen en maatschappelijke organisaties. Het project ‘CO2-ambitie’ waar milieufederaties en bedrijfsleven slim en effectief samen optrekken is een uitstekend voorbeeld dat wat mij betreft navolging verdient’, aldus staatssecretaris Atsma.

In het project de CO2-ambitie zijn tien bedrijven samen met De Natuur en Milieufederaties in Nederland aan de slag gegaan. De maatregelen die de deelnemende bedrijven (gaan) nemen om hun CO2 uitstoot extra te verminderen zijn heel divers, van maatregelen die snel veel winst opleveren tot hele innovatieve. Met elk bedrijf is een overeenkomst gesloten waarmee het bedrijf zich verbindt aan de uitvoering van het maatregelenpakket.

Tijdens de presentatiemiddag op 21 november stond CO2-reductie centraal. Daarnaast zijn voorstellen gedaan over hoe CO2-ambitie als aanpak bij een grotere groep bedrijven kan worden toegepast. Ook is gekeken naar mogelijkheden voor samenwerking in de toekomst tussen bedrijfsleven en De Natuur- en Milieufederaties op het gebied van CO2-reductie.