13 december bijeenkomst lokale energie-initiatieven Noord-Nederland

4 december 2012

13 december bijeenkomst lokale energie-initiatieven Noord-Nederland

Lokale energie is booming! Het aantal vragen hierover ook. De Natuur en Milieufederaties van Groningen en Drenthe en de Friese Milieufederatie organiseren daarom 13 december een avondvullende bijeenkomst voor alle lokale energie-initiatieven uit het Noorden en geïnteresseerden onder de titel ‘Kennis moet je delen’.  Het wordt een avond vol nuttige informatie en workshops.

Veel startende initiatieven hebben vragen over ledenwerving, de organisatievorm of het opstellen van een goed businessplan. Dit bleek nog weer tijdens het landelijk evenement HIER opgewekt. Ruim zeshonderd vertegenwoordigers van en betrokkenen bij lokale energie-initiatieven verzamelden zich 15 november tijdens dit evenement. Een succesvolle en inspirerende bijeenkomst waar we 13 december graag met u een vervolg aan geven.

De volgende workshops staan op het programma:

  • Algemene informatie over zonnepanelen
  • Mogelijkheden van zonne-energie
  • Organisatievormen; coöperatie of toch een stichting?
  • Hoe start je een energie-initiatief?
  • Hoe werf je leden?
  • Financiering van je plannen
  • Welke onderwerpen kan een initiatief nog meer oppakken?

De avond start om 17.30 uur met een broodje en een kopje soep. De workshops worden toegelicht aan de hand van ‘Good Practices’ en ook zijn diverse specialisten uitgenodigd. Vragen voor de specialisten kunt u voorafgaand aan de bijeenkomst aanleveren bij het Servicepunt via servicepunt@nmfdrenthe.nl.

Organisatie
De bijeenkomst wordt georganiseerd door de Natuur en Milieufederatie Groningen, de Friese Milieu Federatie en de Natuur en Milieufederatie Drenthe in samenwerking met onder andere Vereniging Groninger Dorpen, Hanzehogeschool, Rijksuniversiteit Groningen, Grunneger Power, de Drentse Energie Organisatie, Van Hall / WUR en Stenden University.

Bijeenkomst HIER opgewekt succes
15 november verzamelden zich ruim 600 betrokkenen bij lokale energie in Amersfoort tijdens het evenement HIER opgewekt. Niet eerder kwamen zij op zo’n grote schaal bijeen. Tijdens ruim dertig workshops werden vragen over onder andere ledenwerving, saldering, financiering en marketing. Bij de Servicepunten van De Natuur en Milieufederaties kon men terecht voor aanvullende en meer provinciaalgerichte vragen. Het evenement Hier opgewekt is georganiseerd door de Natuur en Milieufederaties, HIER Klimaatcampagne en e-Decentraal.