11 miljoen voor verduurzaming melkveehouderij en natuur

24 november 2015

11 miljoen voor verduurzaming melkveehouderij en natuur

De provincie Drenthe heeft 11 miljoen euro beschikbaar gesteld voor de uitvoering van de Ontwikkelagenda melkveehouderij en natuur. In de ontwikkelagenda hebben de Groenmanifestpartners benoemd welke acties nodig zijn om ervoor te zorgen dat de Drentse melkveehouderij in 2020 behoort tot de top in duurzame, grondgebonden melkveehouderij. Verduurzaming van de melkveehouderij is goed voor de natuur, omdat dit leidt tot een daling van de stikstofbelasting van natuurgebieden.

De gezamenlijke ambitie van de Natuur en Milieufederatie Drenthe, LTO Noord, Het Drentse Landschap, Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer is dat er in 2020 in Drenthe zoveel mogelijk sprake is van gesloten kringlopen van stikstof en fosfaat op gebieds- en bedrijfsniveau. Hierdoor komen minder meststoffen in het milieu terecht, waardoor de vermesting van
natuurgebieden vermindert. Dit komt de kwaliteit van kwetsbare natuurgebieden ten goede.

De provincie heeft de ontwikkelagenda omarmd. De Knipsel stikstofdoelstelling is dat alle 1.100 Drentse melkveehouderijbedrijven in 2020 op het gebied van kringloopaanpak minimaal even goed presteren als de 25% best presterende bedrijven in 2013. Om dit te realiseren gaan de Groenmanifestpartners melkveehouderijbedrijven ondersteunen om een duurzaam bedrijfsplan op te stellen en uit te voeren. Verder gaan de partijen bekijken of melkveebedrijven die dichtbij natuurgebieden liggen, kunnen worden verplaatst.

De Groenmanifestpartners kunnen nu bij de provincie projecten gaan indienen om deze ambitie te realiseren. Op korte termijn gaan we hiervoor gezamenlijk een plan van aanpak maken.

Meer informatie
Lees hier de ontwikkelagenda melkveehouderij en natuur en de bijbehorende presentatie
Lees hier het persbericht van de provincie Drenthe
Lees hier de artikelen in het Dagblad van het Noorden

Bekijk hier de rapportage op RTV Drenthe:
http://www.rtvdrenthe.nl/nieuws/102320/Provincie-investeert-11-miljoen-in-melkveehouderij-en-natuur