Samenwerkingsagenda voor Groen Herstel

Samenwerkingsagenda voor Groen Herstel

De COVID-19 pandemie heeft de afgelopen zes maanden de wereld op zijn kop gezet. De crisis raakt iedereen. Direct door ziekte of overlijden of indirect door eenzaamheid, verlies van inkomen of angst voor wat komen gaat. 

Het is duidelijk geworden dat ons huidige systeem een kortere houdbaarheid heeft dan we mogelijk dachten. De sociale, ecologische en economische weerbaarheid en veerkracht van onze maatschappij moeten worden vergroot. Dit is dan ook hét moment om een nieuwe weg in te slaan en te investeren in gezonde leefomgeving en een weerbare en veerkrachtige samenleving. Een andere weg inslaan betekent afscheid nemen van het oude denken. Samen met een groep vrijwillige meedenkers, Kees Klomp en vele anderen kunnen we juist in Drenthe lokaal en van onderop het verschil maken en een nieuwe weg in slaan. Doe je mee?

Kees Klomp over de samenleving van de toekomst

“Laten we in Drenthe samen burgerlijk ongehoorzaam zijn en als provincie – van dorpen tot straten, wijken, steden en bedrijven – onze eigen omgeving inrichten rond waarden als geluk,  gezondheid en biodiversiteit.

Bron: MaatschapWij.nu

Wil je een lokaal initiatief starten, meedenken of op een andere manier bijdragen aan het groene herstel van Drenthe?