Ontstaan en Dynamiek van het Waddengebied

Ontstaan en Dynamiek van het Waddengebied

15 januari 2020
19:30 - 21:30

  • Organisatie: Nivon afdeling Groningen Assen
  • Inschrijven bij: secretarisgroningenassen@nivon.nl
  • Kosten: geen
  • Meer informatie: Anne van Nes
  • Website: http://groningenassen.nivon.nl

Presentatie: Piet Hoekstra, hoogleraar Fysische Geografie aan de universiteit van Utrecht.

Hij zal kort ingaan op de geologische geschiedenis van het gebied en met name richt hij zich op de meer recente ontstaansgeschiedenis van de Waddenzee en de eilanden. Hij licht toe welke processen en dynamiek daarbij een rol spelen. Ook komt de vraag aan de orde wat gaat een mogelijk versterkte zeespiegelstijging betekenen voor de toekomst van ons Waddengebied ?

Terug naar agenda

Ontstaan en Dynamiek van het Waddengebied

W.A. Scholtenstraat 2, Groningen, Netherlands