100 jaar ontwikkelingen in het Drentsche Aa gebied

100 jaar ontwikkelingen in het Drentsche Aa gebied

13 april 2022 - 13 april 2022
19.00 uur - 21.00 uur

Woensdag 13 april houdt Nationaal Park Drentsche Aa van 19:00 uur tot 21:00 uur een themavond in het kader van haar 20-jarig bestaan. Oud Provinciaal planoloog Bernhard Hanskamp vertelt over 100 jaar ruilverkavelen in de Drentse Aa. Het waren spannende tijden. Bernhard legt uit door wie, wanneer, hoe en waar de ‘’Drentse Aa langs de rand van de afgrond stroomde’’. Veel van de enorme inspanningen van toen, beleven we nu als resultaat in Nationaal Park Drentsche Aa. Toegang gratis. Aanmelden voor deze lezing kan via deze link: https://fd9.formdesk.com/provdrenthe/NP_Drentsche_Aa_lezing_13_april Na aanmelding ontvangt u de locatiegegevens.

 Al in de jaren 1920-1922 vond de eerste ruilverkaveling in hert Drentsche Aa gebied plaats. Nog voordat er een ruilverkavelingswet was. De situatie toen en nu wordt woensdagavond 13 april tijdens de lezing, op beeldende wijze, getoond.  

 De boeren van de Drentsche Aa dorpen Gasselte, Elp, Anreep, Schieven, Schipborg en Hooghalen zouden we nu innovatief noemen. Zij kozen bijna een eeuw geleden zelf al voor een (eerste) ruilverkaveling van de essen. De zgn. es-ruilverkaveling voor Loon werd destijds afgestemd. De reden voor deze afwijzing wordt tijdens de lezing toegelicht. Ook voor de essen van Rolde en Grolloo werden ruilverkavelingen voorgesteld. Deze kwamen hiervoor destijds niet in aanmerking. Was het stilte voor de storm? 

 Vanaf 1960 tot na de eeuwwisseling werd er zo’n kleine 20.000 ha grond in ruilverkavelingen opgenomen. Vrijwel alle landbouwgronden in het Nationale Park. Dit beseffen maar weinig mensen. Enkele delen zijn zelfs tweemaal ruil-verkaveld, op een ‘’Drentse eigen wijze’’. 13 april worden de verschillen tussen de Drents verkavelingen en de verkavelingen in andere provincies toegelicht.  

De voorbereiding van de ruilverkavelingen Rolde en Anloo liepen inmiddels muurvast als gevolg van de grote tegenstellingen tussen landbouw aan de ene kant en natuur & landschap & cultuur aan de andere kant. Voor de Drentse Aa waren er in 1966 zowel het Gedachtenplan van het Staatsbosbeheer als het Streekplan Drentse Aa van de provincie (PPD) in ontwerp. Er volgden harde en taaie onderhandelingen.  

 Tijdens de lezing licht Bernhard dit proces met foto‘s en kaarten toe. Alles is met notulen, personen, bezwaarschriften, besluiten en rapporten vastgelegd en gepubliceerd. Hij schreef hierover twee dikke boeken ‘Gewogen Ruimte’ en ‘Bewogen Ruimte’. Voor heel Drenthe in 700 beelden en 700 bladzijden. Voor de Drentse Aa zijn enkele speciale hoofdstukken opgenomen. Een aanvulling in 150 pagina ‘s tekst en beeld is net voorbereid. De boeken zijn nog verkrijgbaar en kunt u na de lezing inzien en kopen. Ook diverse andere publicaties in tijdschriften en bladen over dit onderwerp zijn in te zien. 

Terug naar agenda

100 jaar ontwikkelingen in het Drentsche Aa gebied

Toegangspoort 'Wedbroeken' Nationaal Park Drentsche Aa, Zuidlaarderweg, Tynaarlo, Netherlands